SKANOWANIE 3D

 • Skanowanie 3D małych -> średnich -> dużych przedmiotów (od kilku mm do kilkunastu m)
 • Skanowanie 3D obiektów archeologicznych, artystycznych, muzealnych, sakralnych, sylwetek ludzi
 • Skanowanie 3D wybranych części instalacji technologicznych, pomieszczeń, budynków, całych zakładów przemysłowo-produkcyjnych
 • Precyzyjne wymiarowanie przestrzenne (np. odległości, pól powierzchni, objętości, nachyleń, spadków) na bazie wykonanego skanowania 3D

 

SKANOWANIE 3D DOSTĘPNE
Z ZACHOWANIEM KOLORU I TEKSTURY

PROJEKTOWANIE 3D
(INŻYNIERIA ODWROTNA)

 • Projektowanie 3D dowolnego przedmiotu o dowolnej geometrii na bazie wykonanego skanowania 3D
 • Prototypowanie 3D:
  • tworzenie modeli koncepcyjnych
  • udoskonalanie już istniejących modeli 3D
  • odtwarzanie modeli 3D uszkodzonych, niekompletnych przedmiotów rzeczywistych (skanowanie 3D)
 • Wykonywanie/odtwarzanie dokumentacji wykonawczej 2D (na bazie skanowania 3D):
  • przedmiotów
  • schematów instalacji technologicznych
 • Wykonywanie inspekcji jakościowych polegających na porównaniu rzeczywistego przedmiotu (obraz pochodzący ze skanowania 3D) do cyfrowego modelu 3D/dokumentacji 2D m.in. pod kątem zgodności kształtu czy stopnia zużycia wybranych powierzchni

WYTWARZANIE

Produkcja przedmiotów przy zastosowaniu różnych technologii m.in.

 • druk 3D
 • formowanie wtryskowe
 • obróbki skrawaniem (CNC)
 • odlewnictwo