Model 3D

Skanowanie 3D

to bezstykowa technologia pomiarowa pozwalająca przenieść geometrię dowolnego fizycznego przedmiotu o wielkości od kilku mm do kilkunastu m, budynków czy całych instalacji technologicznych zakładów   produkcyjnych   do   postaci   cyfrowej w formie modelu 3D.

Skanowanie 3D zapewnia błyskawiczny pomiar obiektów o złożonej budowie, wysoką dokładność zapisu geometrii skanowanych obiektów dochodzącej do 0,01 mm oraz mobilność skanerów 3D sprawia, że jest to najkorzystniejsza technologia pomiarowo-kontrolna wykorzystywana zarówno przez ogromne korporacje, zakłady produkcyjne, mniejsze przedsiębiorstwa czy klientów indywidualnych z uwagi na ich nieograniczone możliwości.

Główne obszary zastosowań skanerów 3D to:

  • inżynieria odwrotna, stanowi główny obszar zastosowań skanerów 3D, pozwalająca na opracowanie modelu 3D czy dokumentacji 2D na podstawie wykonania skanowania 3D fizycznego obiektu czy obszaru, który następnie można włączyć do procesu produkcyjnego w celu jego natychmiastowego odtworzenia dowolną technologią
  • inspekcja kontrolna, pozwalająca na określnie zgodności cech geometrycznych lub stopień zużycia poszczególnych powierzchni fizycznego obiektu otrzymanego podczas skanowania 3D z modelem referencyjnym
  • precyzyjne wymiarowanie skanowanych obszarów o dowolnej wielkości
  • digitalizacja skanowanych eksponatów (artystycznych, muzealnych, sakralnych), większych monumentów czy przestrzeni w celu ich archiwizacji, prezentacji czy reklamy.

Skanowanie 3D znacznie przyspiesza proces odtwarzania, prototypowania nowych przedmiotów poprzez ich natychmiastowe włączenie do procesu produkcyjnego.

Skanowanie 3D to poprawa efektywności działań optymalizacyjno-kontrolnych w procesie produkcyjnym przy jednoczesnej oszczędności czasu i kosztów z nim związanych.

Zapraszamy do kontaktu